Profesjonalne tłumaczenia

Tłumaczenia specjalistyczne

Precyzyjne tłumaczenia specjalistyczne dotyczące informacji i tekstów, w których używana jest specyficzna dla danej branży czy dyscypliny nietypowa terminologia i swoiste konstrukcje językowe, to część bogatej oferty proponowanej przez doświadczone i wszechstronne biuro tłumaczenia-pwn.pl, realizujące przekłady na blisko 50 języków, również z pominięciem języka polskiego. Taką możliwość biuro uzyskało dzięki wypracowanemu przez interdyscyplinarny zespół lingwistów i konsultantów zasobowi swoistej wiedzy merytorycznej i językowej, umożliwiającej jednoznaczny przekład.


Z rosyjskiego na polski

Obowiązkiem osoby, starającej się zamieszkać w innym kraju, jest okazanie odpowiednich dokumentów oraz ich wiarygodnych tłumaczeń. Tak też jest w Polsce. Jeśli zatem przyjeżdża tu osoba z Białorusi, Rosji czy Armenii, chcąca podjąć pracę lub naukę, powinna legitymować się nie tylko paszportem, lecz także innymi dokumentami formalnymi. Zdarza się, że są to dokumenty w języku rosyjskim, w tym:
  • akty urodzenia,

  • dyplomy ukończenia szkół wyższych,

  • certyfikaty zawodowe.Tłumaczeniem takich dokumentów zajmuje się tłumacz przysięgła Elena Tuczyńska, z którą można nawiązać kontakt online pod adresem: http://www.tuczynska-tlumaczenia.pl/kontakt.html.


15 wpis

22 wpis

8 wpis

8 wpis

9 wpis

3 wpisy

5 wpis

6 wpis

2 wpisy